Palvelut

Palveluni pohjautuvat sekä käytännön kokemukseen että tutkittuun tietoon. Tarjoan kirjoittamisen valmennusta asiantuntijaorganisaatioille ja kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Erikoisalaani ovat faktuaalinen ja omakohtainen kirjoittaminen sekä kerronnan muodot ja keinot. Olen myös kokenut kustannustoimittaja ja tunnen kirjaprojektien eri vaiheet. Sanataideohjauksessa painotan kirjoittamisen iloa, vapautta ja rentoutta. 

Koulutukset ja retriitit räätälöidään aina osallistujien tarpeiden mukaan. 

Lue alta lisää!

Kirjoituskoulutukset

Tekstin tuottaminen on luovaa toimintaa, joka vaatii aina lukuisia valintoja: oikeanlaisen sävyn löytämistä, sanavalintojen pohdintaa sekä rakenteen ja järjestyksen suunnittelua. Joskus on kuitenkin hyvä työntää sisäinen kriitikko syrjään ja antaa tekstin virrata vaikkapa ohjattujen harjoitusten puitteissa. Laajoissa kirjoitushankkeissa puolestaan tarvitaan organisointikykyä ja viimeistelyvaiheessa tarkkuutta. Omia tekstitaitojaan voi harjoitella ja tapojaan ravistella kirjoittamisen ohjaajan avulla.

Esimerkkejä

 • Käytännönläheinen ote kirjoittamiseen
 • Suunnittelu ja aloittaminen
 • Kirjoitusvireen ylläpito
 • Muokkaus ja viimeistely
 • Matkan ja paikan kokemuksista kirjoittaminen
 • Matkakerronnan eettiset kysymykset
 • Matkakerronnan keinot muissa tekstilajeissa
 • Oman kirjoittajanotteen löytäminen
 • Luovuus, leikkisyys ja keskittyminen
 • Kirjoittaminen kirjoittamisen vuoksi

Toimitustyöt

Jokaisella tekstillä on omat tehtävänsä ja kohderyhmänsä. Joskus lukijakunta on hyvin tiedossa. Toisinaan se on vain oletus tai aavistus, joka kuitenkin vaikuttaa kirjoitus- ja toimitusprosessin valintoihin. Tekstin toimittajana ja kirjoittajan yhteistyökumppanina asetun vuoroin lukijan, vuoroin kirjoittajan asemaan. Tarvittaessa olen myös kyselevä keskustelukumppani, jonka kanssa voi työstää oman tekstin ydinajatuksia.

Esimerkkejä

 • Kirjaidean työstäminen yhdessä kirjoittajan kanssa
 • Käsikirjoituksen kommentointi ja editointi
 • Esittelytekstien kirjoittaminen
 • Kokonaisvastuun kantaminen ideasta painovalmiiksi
 • Tekstien kirjoittaminen ja työstäminen asiakkaan aineiston pohjalta
 • Esimerkiksi esitteet, nettisivut, raportit, blogitekstit

Luennot

Olen väitellyt tohtoriksi tietokirjallisuuden tutkimuksen alalta. Erikoisalaani on matkakirjallisuuden tutkimus, mutta läheisiä lajeja minulle ovat myös muut kerronnallisen ja omakohtaisen tietokirjallisuuden lajit. Postdoc-tutkimukseni aiheena on puolestaan ollut vapaa-ajan lukemisen kulttuurit. Olen perehtynyt siihen, minkälaisia lukemisen tapoja on 2020-luvun kirjaharrastajilla ja mitä lukeminen heille merkitsee.

Esimerkkejä

 • Lukeminen tutkimuskohteena
 • Tutkimustietoa lukemisen tavoista, tottumuksista ja merkityksistä
 • Lukemisen tapoja ja käytänteitä
 • Tietokirjallisuus tutkimuskohteena
 • Tietokirjallisuuden suuntaukset
 • Tietokirjallisuuden lajit